poslední úprava těchto stránek
6.květen 2018


Malý tranzistorový napájecí zdrojPříklad zapojení malého tranzistorového napájecího zdroje pochází z Příkladů zapojení (Schaltbeispiele) firmy Siemens z roku 1970. Je to učebnicový, klasický příklad zapojení tranzistorového stabilizovaného a regulovatelného zdroje. Zdroj umožňuje nastavení výstupního napětí od 0.7V do 8V a regulaci proudového omezení do 2A.

koncový zesilovač s výkonem 45 Watt

Obr.1

Odpor R1 (330Ω) nastavuje maximální výstupní proud na cca 2A. Pokud do série s odporem R1 zařadíme ještě potenciometr, který tak odpor R1 zvýší, dosáhneme možnosti nastavit i nižší proudová omezení. Potenciometrem P (2.5kΩ) regulujeme výstupní napětí od 0.7V do 8V. Tranzistor BDY39 je potřeba umístit na chladič s teplotním odporem menším než 2.5°C/Watt. Diody v mústkovém zapojení je dobré zvolit s co nejmenším Uf. Lze samozřejmě použít klasický integrovaný diodový můstek, avšak diody integrované v můstku mají obvykle velké Uf a můstek pak má zbytečnou výkonovou ztrátu a hřeje. Diody musí být dimenzovány na proud přes 2A. Transformátor by měl poskytnout při plném zatížení výstupní, sekundární napětí min. 7V.