poslední úprava těchto stránek
6.květen 2018


Měření nf zesilovačů



Pro měření nf zesilovačů bylo použito postaršího digitálního PC osciloskopu PicoTech ADC-216 spolu se software PicoScope, který má modul spektrálního analyzátoru. Otestovali jsme dva zvukové nf zesilovače. Zvolili jsme levný model od Technics a HiFi model Quad.

výstupní signál

Obr.1

Několik zákazníků se nás ptalo na naše doporučení jaký zdroj signálu je nejvhodnější pro testy zesilovačů. Problém je v nalezení signálního generátoru nebo takového zdroje sinusového signálu, který by měl dostatečně malé rušení. Nám se zdál být nejlepší Rohde Schwarz APN62. Obrázek 1 ukazuje jeho výstupní signál připojený na digitální PC osciloskop.

Nejprve byl na odporovou zátěž 8 Ohm připojen zesilovač Technics. Jeden kanál ADC-216 byl připojen přes sondu x10 na reproduktorový výstup nf zesilovače. Vstupní signál byl nastaven na takovou úroveň, aby zesilovač dával výkon do zátěže 25 Watt. Nejprve bylo zjištěno velmi vysoké rušení, ale to se postupně redukovalo, tak jak se zesilovač zahříval. Po několika minutách se rušení ustálilo na -60dB.

výstupní signál zesilovače Technics

Obr.2

Program ukazující měření a harmonické je program, který přebírá data z PicoScope (pomocí DDE) a automatizuje měření zvukových přístrojů.

Dále byl připojen na odporovou zátěž zesilovač Quad. Opět byl nastaven vstupní signál tak, aby zesilovač dával výkon 25 Watt do odporové zátěže 8 Ohm. Obrázek 3 ukazuje, že Quad dával mnohem lepší výsledky. Rušení bylo stabilní okamžitě bez nutnosti zahřátí zesilovače. Nejvýznamnější harmonická je druhá a také všeobecný šum je velmi nízký.

výstupní signál zesilovače Quad

Obr.3

Vstupní signál byl nastaven na úroveň takovou, aby zesilovač dával pouze 1.5 Watt výkonu do zátěže 8 Ohm. Tím bylo možno mnohem lépe pozorovat rušení. V tomto případě u zesilovače Quad nepatrně vzrostla 3.harmonická, ale pořád zůstala o 100dB níže než základní signál.

výstupní signál zesilovače Quad při výkonu 1.5W

Obr.4

Znovu byl připojen zesilovač Technics a nastaven vstupní signál tak, aby zesilovač poskytoval výkon 1.5 Watt do 8 Ohmové zátěže. Tentokrát 3.harmonická snížila svoji úroveň. Pravděpodobně při silném signálu byla 3.harmonická generovaná vlivem silné nelinearity zesilovače. Naměřené výsledky ukazuje obrázek 5.

výstupní signál zesilovače Technics při výkonu 1.5W

Obr.5

Frekvenční odezva je další důležitý parametr při testování zvukových přístrojů. Obvykle se frekvenční odezva specifikuje jako plochá v celém pásmu až do 20kHz, kde má obvykle limit -3dB. Provedli jsme test pomocí PicoScope a kmitočet vstupního signálu byl zvyšován z DC až do 40 kHz, protože mnoho fanoušků HiFi přístrojů se zajímá i o frekvenční charakteristiku daleko za prahem slyšitelnosti lidského ucha.

frekvenční charakteristika Technics

Obr.6

Odezvy obou zesilovačů byly tak podobné, že zde v obrázku ukazujeme pouze odezvu zesilovače Technics.