poslední úprava těchto stránek
6.květen 2018


Tranzistorový koncový nf zesilovačNásledující obrázek ukazuje zapojení nizkofrekvenčního koncového zesilovače s výkonem 45 Watt do zátěže 8Ω. Zapojení pochází z Příkladů zapojení (Schaltbeispiele) firmy Siemens z roku 1970. Je to učebnicový, klasický příklad zapojení nf zesilovače. Zesilovač má nepatrné zkreslení a zanedbatelný sklon k rozkmitání.

koncový zesilovač s výkonem 45 Watt

Obr.1

Aby bylo možmo dosáhnout výkonu 45 Watt na zátěži 8Ω, je potřebné napájecí napětí 60 Volt. Koncové tranzistory BD130 musí být spárovány, tzn. muséí mít co možná shodné charakteristiky. Podobně budící tranzistory, které jsou komplementární (NPN-PNP), BC141 a BC161 by měly být též spárovány.

Odpor R2 nastavuje klidový proud takovou hodnotu, aby se dosáhlo minimálního zkreslení při 10% výstupního výkonu. Čtveřice diod BZY85 stabilizují klidový kolektorový proud vzhledem ke kolísání teploty a napájecího napětí. Je potřeba je umístit tak, abt měly dobrý tepelný kontakt s koncovými tranzistory. Odpor RR1 nastavuje skrze řídící tranzistor a budící tranzistory střední napětí koncového stupně. Kondenzátory 220pF a 0.1&mikro;F jsou blokovací kondenzátory a potlačují případné vf kmitání.

Následující zapojení v obrázku 2 je rozšířené zapojení předchozího. Je doplněno o další stupeň ve vstupní části a poskytuje větší napěťové a výkonové zesílení. Vstupní odpor přibližně 320kΩ a citlivostí 240 mV, lze tento zesilovač použít k připojení přímo na většinu zařízení, např. tunery, magnetofony, HiFi předzesilovače a podobně.

koncový zesilovač s výkonem 45 Watt

Obr.2

Následující graf převzatý také z Siemens Schaltbeispiele 1970, ukazuje kmitočtovou charakteristiku při plném výkonu a zkreslení 1%.

kmitočtová charakteristika zesilovače

Obr.3

Další graf ukazuje zkreslení při různých kmitočtech v závislosti na výstupním výkonu.

zkreslení v závislosti na výstupním výkonu

Obr.4